Naše firma byla založena v roce 1998. V počátcích jsme se soustředili zejména na poradenskou činnost v rybářství a chov ryb pro ověřování vlastních inovovaných metod chovu. Rybníkářstvím a chovem ryb se zabýváme také na našich samostatných stránkách www.fish-export.eu.

Postupně jsme své aktivity rozšiřovali, až jsme se v roce 2006 začali profesionálně věnovat také inženýrské činnosti ve vodním hospodářství. Bohaté zkušenosti z minulého zaměstnání na pozici tajemníka krajské povodňové komise nás přirozeně dovedly k oblasti povodňové ochrany, zejména pak k tvorbě povodňových plánů a k integraci stávajících plánů do systému POVIS. Jelikož jsou extrémní hydrometeorologické jevy jako povodně a sucho stále častějším jevem, snažíme se rozvíjet zejména v tomto oboru. Zpracováváme také plány pro zvládání sucha a nedostatku vody.

V posledních letech jsme se podíleli na tvorbě a aktualizaci několika zásadních projektů v oblasti digitálních povodňových plánů a strategických vodohospodářských dokumentů na regionální i celorepublikové úrovni. Specializujeme se na havarijní a povodňové plány obcí, objektů a areálu, a to jak pro trvalý provoz, tak pro dobu výstavby.

 
Úzce spolupracujeme s dalšími firmami, které jsou špičkou ve svých oborech:

  • Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
  • GP Sdružení pro geologii – Mgr. Martin Štěřík