Téma sucha se (nejen) v České republice skloňuje stále častěji. Týká se nás všech. A všichni bychom ho měli začít brát vážně. Jakkoliv se to může zdát paradoxní, sucho velmi úzce souvisí také s povodňovou ochranou. Obě problematiky spojuje režim hospodaření s vodou v krajině. Správné nakládání s vodou, její zadržení v krajině i v intravilánu výrazně pomůže k řešení sucha a nedostatku vody, ale i k povodňové ochraně obcí.

K problematice sucha připravujeme samostatný portál. Zde vám nabídneme zpracování veškerých dokumentů, jejichž vyhotovení definuje připravovaná novela vodního zákona. Dále nabídneme zajištění návrhu řešení úpravy vodního režimu v postižených oblastech.
Problematikou sucha se zabýváme v komplexním týmu zahrnujícím vodohospodáře, hydrogeology, technology a krajináře.

 

Reference:

  • riziková území při extrémních přívalových srážkách v Karlovarském kraji – 2012(subdodávka terénního šetření pro VRV, a.s.),
  • inventarizace zdrojů organického znečištění v povodí nádrže Skalka na českém území –2010 (subdodávka pro Aquatest, a.s.).