Mezi rybníky a rybami se pohybujeme odmalička. Byly prvním impulsem k založení naší firmy a jejich provozu se věnujeme dodnes – osobně na svých vlastních rybnících, ale i v rámci našich služeb, které poskytujeme klientům z celé České republiky.

Potřebujete-li se v oblasti rybníkářství zorientovat, poradit s provozem rybníku, zpracovat potřebné dokumenty či zařídit pasportizaci, neváhejte se na nás obrátit.

 

Zajišťujeme:

 • pasportizace rybníků (MVN) – zpracování dokumentace stávajícího stavu malé vodní nádrže včetně doporučení úprav pro zajištění bezpečnosti díla,
 • zpracování manipulačního a provozního řádu v souladu s vyhlášku č. 2016/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl ve znění pozdějších předpisů a v souladu s technickou normou TNV 752910 „Manipulační řády vodohospodářských děl“,
 • administrace žádosti o vydání povolení k nakládání s vodami a schválení manipulačního a provozního řádu u příslušného vodoprávního úřadu,
 • zpracování Plánu hnojení v souladu s předpisy MŽP a projednání tohoto plánu s příslušnými institucemi a orgány státní správy,
 • administrace žádosti o vydání výjimky ze zákazu vnášení závadných látek do vod povrchových za účelem chovu ryb,
 • optimalizace režimu chovu ryb s ohledem na zájmy ochrany přírody,
 • vedení evidence hospodaření v rybníkářství dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství a dle prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb.,
 • vypracování a administrativa žádostí o vyhlášení rybářského revíru a přenechání výkonu rybářského práva dle zákona o rybářství,
 • vypracování a administrativa žádostí o výjimku ze zákonných podmínek lovu vedení evidence hospodářských výsledků v rybářském revíru,
 • výkon funkce rybářského hospodáře, případně jeho zástupce.

 

Reference:

 • zpracování záměru využití Děpoltovického rybníka k chovu ryb ČRS MO Ostrov,
 • manipulační a provozní řád bezejmenné MVN p.p.č. 966 k.ú. Hroznětín (Alfa-projekt, s.r.o.),
 • pasportizace soustavy Boreckých rybníků (Alfa-projekt, s.r.o.),
 • manipulační a provozní řád soustavy Boreckých rybníků (Alfaprojekt, s.r.o.),
 • vodohospodářská havárie – únik nafty z areálu ČEPRO, a.s. – sklad Hájek – Stanovení vlivu na rybník Bor Malý, posouzení nápravných opatření a průběžný monitoring stavu rybí obsádky a ekosystému rybníka,
 • pasportizace soustavy Řádky, Manipulační a provozní řád soustavy – ČRS MO Rokycany,
 • pasportizace rybníka Kofroň, Manipulační a provozní řád rybníka – ČRS MO Rokycany,
 • pasportizace rybníka Horní Holubí, Manipulační a provozní řád rybníka – ČRS MO Rokycany,
 • dokumentace ke stavebnímu povolení, Manipulační a provozní řád – Obnova malé vodní nádrže p.p.č 345 k.ú.Jakubov (subdodávka pro Alfa-projekt, s.r.o.),
 • pasportizace MVN, Manipulační a provozní řád MVN p.p.č. 2658 k.ú. Hranice u Aše,
 • dokumentace chovu a legalizace provozu – rybník Bor Malý, Nejda,
 • dokumentace provozu a chovu pro Jezero Jaroslav,
 • technickobezpečnostní dohled na MVN Hamerský rybník – SŽDC, s.p.