Problematiku povodní řešíme na úrovni krajů, obcí i samostatných objektů. Využíváme přitom zkušenosti nabyté za posledních cca 20 let z pozice tajemníka krajské povodňové komise a z pozice zpracovatele několika set povodňových plánů. Zpracujeme vám povodňové plány klasické i digitální, provedeme potřebné zaškolení i následné povinné aktualizace.

 

Zajišťujeme:

 • zpracování povodňového plánu obce či města,
 • zpracování povodňového plánu obce s rozšířenou působností,
 • zpracování povodňového plánu kraje,
 • zpracování povodňového plánu ohrožených objektů a areálů, případně povodňových plánůpro realizaci staveb v záplavovém území,
 • integrace vybraných částí klasických povodňových plánů do systému POVIS (POVodňovýInformační Systém),
 • zpracování havarijního plánu pro objekty a areály – pro trvalý provoz i pro dobu výstavby,
 • návrh a realizace lokálních výstražných systémů – automatické hladinoměry a srážkoměry,
 • návrh místních informačních systémů (bezdrátový rozhlas).

 

Reference:

Digitální povodňové plány:

 • Digitální povodňový plán obce Velká Hleďsebe – 2018,
 • Digitální povodňový plán města Litvínov – 2017,
 • Digitální povodňový plán města Velvary – 2017,
 • Digitální povodňový plán obce Kaceřov – 2017,
 • Digitální povodňový plán města Kraslice – 2017,
 • Digitální povodňový pán města a ORP Mariánské Lázně – 2017,
 • Digitální povodňový plán obce Královské Poříčí – 2016,
 • Digitální povodňový plán města Lázně Kynžvart – 2016,
 • Digitální povodňový plán obce Dolní Žandov – 2016,
 • Digitální povodňový plán obce Tuřany – 2015,
 • Digitální povodňový plán městyse Svatava – 2015,
 • Digitální povodňový plán plánu obce Milíkov – 2014,
 • Digitální povodňový plán města Chodov – 2014,
 • Digitální povodňový plán města Cheb – 2014 (aktualizace 2014–2019),
 • Digitální povodňový plán města Nové Sedlo – 2013 (aktualizace 2016–2019),
 • Digitální povodňový plán ORP Kraslice – aktualizace 2012–2016,
 • Digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností Ostrov – 2012,
 • Digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností Sokolov – 2012,
 • Digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností Karlovy Vary – 2012,
 • Digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností Cheb – 2012 (aktualizace 2012 – 2016),
 • Digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností Aš – 2012,
 • Digitální povodňový plán Karlovarského kraje – aktualizace 2012,
 • Digitální povodňový plán města Abertamy – 2012 (aktualizace 2012–2016),
 • Digitální povodňový plán obce Horní Blatná– 2012 (aktualizace 2012–2016),
 • Digitální povodňový plán města Hroznětín – 2012 (aktualizace 2012–2016),
 • Digitální povodňový plán obce Merklín – 2012 (aktualizace 2012–2016),
 • Digitální povodňový plán obce Pernink– 2012 (aktualizace 2012–2016),
 • Digitální povodňový plán obce Potůčky– 2012 (aktualizace 2012–2016),
 • Digitální povodňový plán obce s rozšířenou působností České Budějovice – 2011,
 • Digitální povodňový plán města Moravský Krumlov – 2011,
 • Digitální povodňový plán města České Budějovice – 2011,

 

Povodňové a havarijní plány:

 • Povodňový plán obce Krajková – 2016,
 • Povodňový plán obce Útvina – 2014,
 • Povodňový plán města Horní Slavkov – 2013,
 • Havarijní a povodňový plán pro stavbu ČISTÁ BEROUNKA – ETAPA 1 Projekt č. 10 01 Tachov Intenzifikace a modernizace ČOV,
 • Havarijní a povodňový pro stavbu Hroznětín – Bystřice – Kanalizace a vodovod,
 • Povodňový plán pro stavbu „Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží v bývalém areálu RWE – Karlovy Vary, Tuhnice – stavební část“,
 • Povodňový plán pro stavbu „Potůčky – Infrastruktura pro rozvoj turistiky – LÁVKA – OK“,
 • Havarijní a povodňový plán pro stavbu Nejdecké česárny vlny, a.s.Rodišovka – jímání vody a čerpací stanice kanalizace,
 • Povodňový a havarijní plán pro stavbu Ostrov Kfely – východ p.p.č.: 351. Inž. sítě pro výstavbu RD kanalizace,
 • Povodňový a havarijní plán pro stavbu Ostrov – Dolní Ždár – kanalizace.

 

Další:

 • Školení povodňových orgánů Karlovarského kraje, ORP Cheb, Kraslice, Sokolov 2010–2019,
 • Riziková území při extrémních přívalových srážkách v Karlovarském kraji – 2012 (subdodávka terénního šetření pro VRV, a.s.)
 • Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského kraje – 2010 (aktualizace 2018)
 • Projektová dokumentace „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“ – dokumentace rozšíření systému předpovědní a hlásné povodňové služby na území Plzeňského kraje pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí
 • oblast podpory 1.3. – Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany,

 • Projektová dokumentace „Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Olomouc včetně modernizace varovného systému“ pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí oblast podpory 1.3. – Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.